Vi är väldigt måna om att våra kunder ska vara nöjda med produkterna vi tillhandahåller och av den anledningen tar vi till oss av de kommentarer vi får från våra kunder. Skulle det vara så att någon kund är missnöjd med vår produkt eller hur den har levererats, uppmanar vi våra kunder att höra av sig till oss. Då kan vi förhoppningsvis hitta en lösning så att vi får nöjda kunder.

Från vår hemsida finns det en möjlighet att beställa namntavlor och personliga böcker och är man intresserad av detta, så behöver vi kontaktinformation om beställaren samt information om vart den inbundna boken ska skickas.

a. Allmänt

Hemsidorna Lillas och Lillas Egna Sagor (lillas.co, lillasegnasagor.se, lillas.nu, lillas.eu, lillas.dk & lillas.no) ägs och tillhandahålls av Lillas  Eget AB.
De allmänna villkor (”Villkoren eller ”Köpvillkoren”) gäller när du som konsument (”Du” eller ”Kunden”) besöker och/eller gör en beställning från Lillas Eget AB, org.nr. 559233-4998, Hässlarp 10, 56 196 Lekeryd (”Lillas Egna Sagor”, ”Lillas”, ”företaget” eller ”vi”) via hemsidorna www.lillas.co, www.lillasegnasagor.se, www.lillas.nu, www.lillas.eu, www.lillas.dk & www.lillas.no och dess underliggande sidor (”Hemsidan”).

Vi garanterar inte att samtliga produkter eller tjänster som tillhandahålls på Hemsidan vid en viss given tidpunkt alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta tillhandahålla en produkt.
Lillas förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren vid behov, utan att meddela dig på förhand. Vid den tidpunkt som din beställning slutförs är den version av dessa villkor som finns tillgängliga på Hemsidan, som gäller för din beställning.

b. Kontaktinformation till Lillas

Vid frågor vänligen kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på hemsidan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

c. Betalningsinformation och priser

De priser som visas på Hemsidan är de priser som gäller vid beställning. Samtliga priser är angivna i svenska enkronor (SEK) och inkluderar svensk moms för produkterna. Det innebär 6 % moms för de böcker som vi tillhandahåller och 25 % moms för övriga varor t.ex. våra personliga tavlor. För de produkter som kräver en frakt för att levereras tillkommer det i normalfallet en fraktkostnad. För våra digitala produkter som levereras digitalt tillkommer det ingen fraktkostnad. Priserna som visas på hemsidan är de priser som gäller, inga övriga avgifter eller skatter tillkommer för produkterna. Beställningen slutförs genom att kunden använder sig av något av de betalningsalternativ vi tillhandahåller i slutet av beställningsprocessen.
Om momssatsen skulle ändras efter att beställningen genomförts kan detta komma att synas i produkternas pris på kvittot, men du blir ej meddelad om detta.
Skulle det vara så att vi har satt ett felaktigt pris, då har vi möjligheten att annullera en order och återbetala den betalade summan till kunden.
Hos Lillas kan du betala med Swish, PayPal, Payson och Stripe, där både PayPal, Payson och Stripe erbjuder ett antal olika betallösningar. Genom att använda något av dessa betalningssätt lämnas aldrig någon konfidentiell information till Lillas eller annan tredje part, så dina konto- och kortuppgifter är säkra. För mer information om säkerheten kring dessa betallösningar kontakta din bank angående Swish, besök www.paypal.com angående PayPals betalsätt, besök www.payson.se angående Paysons betalsätt och besök www.stripe.com angående Stripes betalsätt.

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 25 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

d. Orderprocessen, godkännande av villkor samt köpeavtal

Innan du slutför ett köp måste du godkänna dessa köpvillkor och vår integritetspolicy som finns att läsa på hemsidan. Genom att göra detta accepterar du att följa köpvillkoren samt att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.
När Lillas bekräftar en order, genom en orderbekräftelse som skickas via e-post till din angivna e-postadress, sluts ett köpeavtal. Detta köpeavtal gäller enbart den order som nu bekräftats, vilket innebär att ingen av parterna har några förpliktelser gentemot varandra när de beställda och betalade varorna har levererats. Dock om Lillas inte har möjlighet att skicka beställningen nämnd ovan, kommer företaget kontakta kunden snarast för att lösa detta. Har betalning genomförts och parterna inte har överenskommits om en annan lösning, kommer företaget att återbetala beloppet för produkten eller ordern som inte går att skicka. I dessa fall återbetalas beloppet med samma betalmetod som initialt använts.
Från det att Lillas har tagit emot en beställning och betalning för densamma har företaget en målsättning att skicka orderbekräftelsen snarast och i de flesta fall inom under kommande arbetsdag.
Det är kundens ansvar att ange fullständiga och korrekta uppgifter innan ordern slutförs.
Kunden har rätt att häva avtalet under förutsättning att beställningen har dröjt mer än 30 arbetsdagar utöver vad som kan förväntas enligt tidsplanen nedan. Om förseningen beror på förhållanden som är utanför Lillas ansvarsområde kan det innebära att kunden inte får en ersättning för detta.
Lillas säljer inte till personer under 18 år. Är konsumenten ej myndig, krävs målsmans godkännande.

e. Leverans

Lillas strävar efter i största mån att skicka beställningar inom 1-3 arbetsdagar från det att orderbekräftelsen har skickats till den e-postadress som är angiven i beställningen. Vid oförutsedda förseningar hos företaget eftersträvar vi, i de fall det är möjligt, att informera konsumenten om detta.

Beställningar med personliga böcker kan antingen skickas med PostNords tjänst MyPack Home Small inom Sverige eller PostNords tjänst Varubrev 1:a klass eller DHLs pakettjänst för privatpersoner, men andra fraktalternativ kan användas vid behov och för leverans till andra länder.
Beställningar med personliga tavlor kan antingen skickas med PostNords tjänst MyPack Home Small inom Sverige eller PostNords tjänst Varubrev 1:a klass eller DHLs pakettjänst för privatpersoner, men andra fraktalternativ kan användas vid behov och för leverans till andra länder.
Vid beställning av både böcker och personliga tavlor kan antingen ovanstående alternativ erbjudas eller fri frakt.

I tjänsterna MyPack Home Small inrikes ingår möjligheten till få kollispårning skickad till mottagaren och detta skickas efter att fraktsedeln har skrivits ut. För att du ska kunna följa försändelsens väg behöver du ange en korrekt e-postadress för att motta detta e-postmeddelande om kolli-spårning. Anger även kunden ett mobilnummer så kommer kunden att få sms-avisering om leveransinformation, i annat fall skickas aviseringen om leverans till e-postadressen som nämnts ovan.

Tjänsten Spårbart brev utrikes (LA) är ett av alternativen för leverans utanför Sveriges gränser. Även med Spårbart brev utrikes (LA) finns det möjlighet att få kollispårning skickad till mottagaren och detta skickas efter att fraktsedeln har skrivits ut. För att du ska kunna följa försändelsens väg behöver du ange en korrekt e-postadress för att motta detta e-postmeddelande om kolli-spårning. Anger även kunden ett mobilnummer så kommer kunden att få sms-avisering om leveransinformation i de fall det är tillämpbart, i annat fall skickas aviseringen om leverans till e-postadressen som nämnts ovan.

På PostNords hemsida anges det följande om tjänsternas leveranstider (2018-09-17):
– tjänsten MyPack Home Small ”Paketet delas normalt ut till mottagarens postlåda senast 2 vardagar efter inlämningsdagen.”
– tjänsten Varubrev 1:a klass ”I Sverige delas det ut till mottagaren redan vardagen efter inlämningsdagen.”

Dessa leveranstider och dess begränsningar finns att läsa om på PostNords hemsida. Dessa förväntade leveranstid har vi inte möjlighet att påverka, utan det är utom vår kontroll och kan bli längre vid högsäsonger. Skulle det vara så att leveranstiden tar längre tid än vad som kan förväntas, rekommenderar Lillas att konsumenten kontaktar fraktbolaget som för att få upplysning om var försändelsen befinner sig.
Försändelser kommer att skickas till den angivna adress och levereras i din brevlåda om det är möjligt, skulle det inte vara möjligt tas det tillbaka till närmaste utlämningsställe där försändelsen istället får hämtas ut. Hämtas inte försändelsen ut inom 10 dagar så kommer försändelsen skickas tillbaka till Lillas. Begär kunden att försändelsen skickas ytterligare en gång kan kunden behöva betala en till fraktkostnad.
Lillas levererar till Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Tyskland i dagsläget. Finns det ett önskemål om att få en försändelse levererad till ett annat land, kontakta oss på [email protected] angående detta. Vi erbjuder inte möjligheten att lämna ut varor från vår adress.

f. Korrigeringar i beställning, reklamation och ångerrätt

Vänligen notera att det inte går att korrigera/avbeställa en beställning efter att orderbekräftelsen har skickats av Lillas. Arbetet med ordern påbörjas när orderbekräftelsen skickats och av den anledningen är det viktigt att alla val är korrekt gjorda och ifyllda.
Enligt Konsumentverket är våra personliga produkter undantagna från ångerrätten, då ångerrätten inte gäller varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål och/eller har en tydlig personlig prägel.
Om du är missnöjd eller om det skulle vara något fel på produkten och vill reklamera någon produkt, så ber vi kunden kontakta företaget genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att initiera ett reklamationsärende.
Lillas är inte ansvariga för fel som kunden har gjort i sin beställning. Har de levererade produkterna någon sorts fel är det kundens ansvar att reklamera detta fel genom att kontakta Lillas snarast för att försöka lösa problemet.
Var uppmärksam på att färger kan återges annorlunda på en skärm vid beställningstillfället jämfört med i tryckta produkter, men detta är variationer som inte är fel. Val såsom hudfärger, hårfärger och färger på kläder kan variera i färgton, detta är också någon som faller inom ramen för acceptabla variationer.
Lillas granskar de tryckta produkterna innan de skickas, men skulle det ändå vara något fel på en produkt när den levereras t.ex. att den är trasig eller felaktig på något sätt kan produkten reklameras till företaget. Finns det en anledning till att reklamera en vara görs detta genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med information om vilken order det handlar om och vilken bok, en förklarande text om anledning till reklamationen, samt bilder på problemet. Observera att reklamationsrätten inte innefattar fel som beror på normalt slitage, utan enbart fel som fanns när varan levererades såsom materialrelaterade fel, tillverkningsfel eller transportskador. Finns det behov att returnera den reklamerade varan, kan du som kund vara tvungen att stå för returfraktkostnaden. Tänk på att emballera returförsändelsen väl för att inte innehållet ska skadas under transporten.
I de fall som Lillas bedömer sig vara ansvariga för felet är det företagets ansvar att erbjuda en lösning till konsumenten genom att i första hand rätta till felet, i andra hand skicka en ny produkt eller i sista hand återbetala kunden för varan. I dessa fall återbetalas beloppet med samma betalmetod som initialt använts.

g. Lillas ansvar

Lillas ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår pga. att en vara har skadats eller förlorats som har medfört utebliven vinst eller dylikt. Företaget är inte heller ansvarigt för leveransförseningar då försändelsen har skickats i tid från Lillas enligt överenskommen tidsplan, men där förseningen beror på fraktbolaget. Vi är inte heller ansvariga för leveransförseningar eller förhindrad leverans som ligger utanför vår kontroll på grund av Force majeure.
Det högsta belopp som vi kan vara ansvariga att ersätta är totalbeloppet på den aktuella ordern.
Lillas reserverar sig för eventuella felskrivningar.

För Lillas Eget AB (Org.nummer: 559233-4998) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller email om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vilken information samlar ni in om mig?

Om du beställer en produkt av oss behöver vi samla in personuppgifter för att leverera produkterna till dig. Vi har också skyldighet enligt lag att lagra personuppgifter för bokföringsunderlag

Den information vi samlar in i detta fall är följande:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • IP-adress
  • telefonnummer *

I det fall du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär kommer vi spara din e-postaddress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vi lagrar också din ip-address för att förhindra spam.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år , därefter så kommer den raderas.  Information lagrad i samband med direktkontakt via vårt kontaktformulär kommer lagras tills då kontakten avslutats (ingen korrespondens inom 3 veckor).

Med vilka delar ni min information med?

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster måste vi dela dina personuppgifter med vissa tredje parter.

Samtliga tredje parter är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att Lillas Eget AB inte är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras av dessa tredje parter.

Vi delar dina personuppgifter med:

  • PostNord eller DHL för att vi ska kunna leverera dina produkter
  • Din information delas också med statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket)
  • PayPal, Stripe eller Payson som erbjuder betallösning på vår hemsida.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att hjälpa analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom din användning av webbsidan (inklusive IP-adress) kan komma att skickas till en Google-server och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan samt lämna upplysningar om andra webbsideaktiviteter och internetrelaterade tjänster till Lillas Eget AB. Dessutom kan Google också överföra denna information till en tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Mer information om vad Google Analytics samlar in och hur den används finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 7 september 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress, eller via vårt kontaktformulär:

[email protected]