Lillas Egna Sagor är sagor ur vardagen. Sagorna har flera val och ibland flera karaktärer du kan anpassa. Sagorna passar åldrarna 2-6